Federația Operatorilor Români de Transport (FORT) 2 1

Condiţii de înscriere:

1. Orice deţinător de licenţă de transport public rutier de mărfuri sau de persoane valabilă, sau posesor al unor autovehicule de transport contra cost care nu cad sub incidenţa obligativităţii licenţierii, poate depune pe adresa de e-mail :
office@fort-romania.ro
a Secretariatului General o cerere de afiliere la FORT însoţită de urmatoarele documente :
    - copie carte de identitate administrator sau asociat unic/asociaţi,
    - copie certificat de înregistrare la Registrul Comerţului,
    - copie licenţă de transport public ,
    - formular anexă cu date despre firmă, conţinând numărul de autovehicule comerciale deţinute de firmă.
2. Secretarul General va include cererea de afiliere pe ordinea de zi a primei sedinţe de Consiliu de Conducere.
3. Decizia Consiliului de Conducere va fi comunicată membrului în cauză, prin grija Secretarului General şi de asemenea decizia Consiliului de Conducere va fi inclusă şi pe ordinea de zi a primei Adunări Generale, pentru validare.
4. În cazul aprobării afilierii, comunicarea către membrul respectiv va cuprinde şi banca şi contul FORT, pentru virarea cotizaţiei.
5. Membrii nou afiliaţi sunt consideraţi membri cu drepturi depline şi au obligaţia să achite cotizaţia către FORT începând cu luna în care s-a solicitat înscrierea.
6. Site-ul www.fort-romania.ro este vizibil integral numai membrilor care s-au înregistrat pe site.

Documente afiliere:

- Cerere adeziune
- Statut FORT
- Regulament de Organizare şi Funcţionare
- Act Constitutiv FORT

 

ATENŢIE : ÎNAINTE DE ÎNSCRIERE STUDIAŢI STATUTUL ŞI ROF-UL FEDERAŢIEI ŞI ÎNREGISTRAŢI-VĂ PE SITE

Telefon relaţii suplimentare: 0726.741.053
Email: lorina.neagu@fort-romania.ro

Formular de adeziune

Câmpurile marcate cu * sunt obligatorii