Federația Operatorilor Români de Transport (FORT) 2 1

Susțineți activitatea FORT, conform legii, FĂRĂ a vă afecta veniturile !

Sponsorizările conform legii ale firmelor sunt asimilate de FORT ca plată a cotizației anuale, în consecință calitatea de membru FORT în acest fel devine gratuită !

Donând 2% din impozitul pe venit (pentru salariați)

Detalii

Sponsorizând cu 20% din impozitul pe profit (pentru firme)

Detalii

Prezentare Generală

FEDERAŢIA OPERATORILOR ROMÂNI DE TRANSPORT

MOTTO: FORT REPREZINTĂ VOCEA TRANSPORTATORILOR ROMÂNI CE DORESC RESTABILIREA ORDINII ŞI DISCIPLINEI ÎN TRANSPORTURI PRECUM ŞI REDOBÂNDIREA RESPECTULUI FAŢĂ DE TRANSPORTATORI ATÂT DIN PARTEA AUTORITĂŢILOR ROMANE CÂT ŞI DIN PARTEA CELOR DIN AFARA GRANIŢELOR ŢĂRII.


FEDERAŢIA OPERATORILOR ROMÂNI DE TRANSPORT este persoană juridică română, de drept privat, fără scop patrimonial, o organizaţie a patronilor, autonomă, fără caracter politic, fiind constituită pe principii democratice la nivel naţional, cu structura organizatorică teritorială proprie în scopul reprezentării, promovării, susţinerii şi apărării intereselor economice, tehnice şi juridice ale membrilor săi în relaţiile cu autorităţile publice, cu sindicatele şi cu alte persoane fizice şi juridice, în raport cu obiectul său de activitate care este activitatea de transport marfă şi persoane în trafic intern şi internaţional precum şi activităţi conexe acestora, atât în plan naţional, cât şi internaţional potrivit Statutului şi prevederilor legislaţiei în vigoare.

COMPONENŢĂ ŞI ORGANIZARE

ASOCIAŢII FONDATOARE:

 • Asociaţia Transportatorilor Rutieri în Construcţii – A.T.R.C.
 • Asociaţia Patronală a Transportatorilor Români Transilvăneni – A.T.R.T.
 • Asociaţia Transportatorilor Constanţa – A.T.R. Constanţa

Asociaţiile fondatoare au în componenţă un numar de aproximativ 850 de companii de transport mărfuri şi persoane.


ASOCIAŢII AFILIATE:

 • Asociaţia Judeţeană a Operatorilor Nemţeni de Transport Rutier - AJONTR
 • Asociaţia Operatorilor de Transport Rutieri Suceava - AOTRS
 • Asociaţia pentru Eficientizarea Traficului Rutier şi Pietonal - AETRP
 • Asociaţia Profesională a Transportatorilor în Regim de Taxi şi Închiriere - APTTI
 • Asociaţia Româna a Operatorilor Privaţi din Aviaţie - AROPA
 • Asociația Transportatorilor de Mărfuri Bucovina - ATM Bucovina
 • Asociaţia Transportatorilor de Persoane din Judeţul Iaşi - ATPJI
 • Asociaţia Transportatorilor Rutieri de Persoane din Judeţul Vaslui - ATRPV
 • Asociația Transportatorilor Rutieri Mureș - ATRM
 • Asociaţia Transportatorilor Sătmăreni - ATS
 • Institutul de Formare Profesională în Transporturi Rutiere - IFPTR
 • SCOALA DE SOFERI TEO - TEO

Asociaţiile afiliate întrunesc un număr de peste 150 de companii de transport.


FILIALE FORT

Filialele F.O.R.T cuprind în prezent 475 de membri.

Membrii din componenţa filialelor fără personalitate juridică sunt înscrişi direct la nivel central.
Fiecare filială este condusă de un reprezentant – împuternicit în relaţia cu Transportatorii, cu autorităţile locale şi judetene.
Totalul membrilor federaţiei este de aproximativ 1.500 de companii de transport.
Federaţia este într-un plin proces de extindere teritorială urmând a se constitui filiale în judeţele: Sibiu, Brasov, Mureş, Bistriţa, Giurgiu, Dolj, Mehedinţi, Caraş Severin, Hunedoara, Dâmboviţa, Sălaj, Satu Mare,Teleorman, Focşani, Arges.
Totodată F.O.R.T. participă ca membră fondatoare la constituirea unei confederaţii de ramură transport.


Rolul şi rostul unei asocieri patronale este strâns legat de rezolvarea/tratarea necesităţilor acelui segment de activitate, prin asigurarea unei reprezentativităţi legitime. Această reprezentativitate trebuie bazată pe o structurare proporţională pe segmente de activitate . În domeniul transporturilor, este imperios necesar să se asigure reprezentativitatea şi pe tipuri de activităţi de transport, precum şi pe activităţile conexe transporturilor, care nu se pot separa de activitatea de bază - transportul de marfă şi / sau persoane, sub toate formele sale. În acest moment, născut pe cale "naturală", Federaţia Operatorilor Români de Transport (FORT) este UNICA asociere patronală română în domeniul transporturilor, care are în componenţă reprezentanţi legitimi, consacraţi şi cu expertiza specifică la nivel de subdivizii de transport şi servicii conexe.

consiliul

FORT ARE URMĂTOAREA STRUCTURĂ :

Preşedinte
Augustin Hagiu

Preşedinte de Onoare
Doru Marian Crac

Secretar General
Lorina Neagu

Secretar General Adjunct
Siegfried Mayer

Primvicepreşedinte Secţiunea Marfă
Alin Creţu

Primvicepreşedinte Secţiunea Pasageri
Florin Bocai

Primvicepreşedinte Secţiunea Aviaţie
Dorin Ivaşcu

Primvicepreşedinte Secţiunea Taxi
Mihai Ghisa

Primvicepreşedinte Secţiunea Şcoli Şoferi
Marius Teodorescu

Primvicepreşedinte Secţiunea Industrie
Magda Peşu

Vicepreşedinte Regiunea Dezvoltare Nord-Est
Ioan Moraru

Vicepreşedinte Regiunea Dezvoltare Nord-Vest
Gheorghe Borz

Vicepreşedinte Regiunea Dezvoltare Centru
Carmen Lupa

Vicepreşedinte Regiunea Dezvoltare Vest
Claudiu Bureană

Vicepreşedinte Regiunea Dezvoltare Sud-Vest
Gabriel Pavelescu

Vicepreşedinte Regiunea Dezvoltare Sud-Est
Sorin Amarinei

Vicepreşedinte Regiunea Dezvoltare Bucureşti-Ilfov
Cristian Lăzărescu

Membru
(Preşedinte Filiala FORT Botoşani)
Marian Apetrei

Membru
(Preşedinte Filiala FORT Cluj)
Liviu Jisa

Membru
(Preşedinte Filiala FORT Constanţa)
Evren Omer

Membru
(Preşedinte Filiala FORT Iaşi)
Ionel Isari

Membru
(Preşedinte ATRC)
Ilie Răduţă

Membru
(Preşedinte ATS - Satu Mare)
Viorel Chiş

Membru
(Preşedinte ATRPV - Vaslui)
Ionuţ Simion

Membru
(Preşedinte AOTRS)
Beniamin Lucescu

 • TRANSPORT RUTIER DE PERSOANE INTERN CU SUBSECŢIUNI ÎN TRANSPORT URBAN ŞI TAXIMETRIE
 • TRANSPORT DE PERSOANE ÎN TRAFIC JUDEŢEAN ŞI INTERJUDEŢEAN
 • TRANSPORT DE PERSOANE ÎN TRAFIC INTERNAŢIONAL
 • TRANSPORT RUTIER DE MĂRFURI ÎN TRAFIC INTERN
 • TRANSPORT RUTIER DE MĂRFURI ÎN TRAFIC INTERNAŢIONAL
 • TRANSPORT RUTIER DE MĂRFURI ÎN CONSTRUCŢII
 • TRANSPORT MARITIM ŞI FLUVIAL
 • ASISTENŢĂ JURIDICĂ ÎN TRANSPORTURI
 • ACTIVITĂŢI CONEXE TRANSPORTULUI RUTIER
- FORT este singura organizaţie patronală din Romania care cuprinde mai multe tipuri de transport.
- FORT işi propune dezvoltarea unor relaţii de parteneriat activ cu autoritaţile statului defininind, în acelaşi timp, rolul constructiv al partenerilor sociali în dialogul tripartit
- FORT militează pentru crearea unei Strategii Naţionale în Transporturi
- FORT susţine implementarea şi dezvoltarea sistemului de transport multimodal în România
- FORT susţine prin orice mijloace formarea profesională a personalului implicat în activitatea de transport
- FORT susţine crearea unui cadru legislativ propice protejării breslei transportatorilor şi a mediului concurenţial
- FORT luptă pentru crearea cadrului general de protecţie economică a breslei transportatorilor români
- FORT solicită transparenţă şi comunicare din partea autorităţilor în problemele legate de activitatea de transport
- FORT oferă sprijin şi reprezentare din punct de vedere juridic tuturor firmelor de transport
- FORT susţine atragerea fondurilor pentru dezvoltarea programelor de protecţie a mediului şi de siguranţă a circulaţiei
- FORT luptă prin toate mijloacele pentru dezvoltarea infrastructurii naţionale de transport
- FORT este federaţia tuturor transportatorilor din România, indiferent de tipul de transport efectuat, ce doreşte formarea unei echipe de specialişti care să susţină în mod obiectiv ideile şi proiectele operatorilor români de transport în faţa autorităţilor statului şi a celor europene.
- FORT militează pentru reînnoirea parcului naţional de autovehicule în transportul de mărfuri în general şi în special al flotelor de transport persoane precum şi implementarea unor soluţii de recapacitare a activităţii de transport marfă şi călători în funcţie de necesităţile reale economice şi sociale ale României
- FORT oferă tuturor membrilor săi posibilitatea de a reduce costurile prin implementarea unor convenţii de ofertare pentru grup extins a produselor şi servicilor.